O nás / História domova

Centrum pre deti a rodiny SninaHistória domova

Detský domov Snina (bývalý Detský domov Hostovice) bol zriadený uznesením  pléna ONV č. 276 zo dňa 16. decembra 1977.

Obytná budova bola budova bývalej základnej školy, ktorá bola drobnými stavebnými úpravami prispôsobená bývaniu pre deti formou internátneho typu.

V roku 2005 bol v meste Snina zakúpený prvý rodinný dom – satelit detského domova, kde bolo umiestnených 10 detí o ktoré sa staralo 5 vychovávateľov. O rok neskôr bol zakúpený ďalší rodinný dom v obci Stakčín pre skupinu 10 detí.

Po prijatí novej koncepcie smerovania detských domovov na rodinné typy vláda SR v roku 2009 rozhodla o zakúpení dvoch nových rodinných domov a vysťahovaní detského domova z obce Hostovice. Budova bola vyhlásená za prebytočný majetok štátu.

Po transformácii a realizácii koncepcie sa v roku 2010 detský domov vysťahoval do novo zakúpených domov v meste Snina a v obci Stakčín, čím sa zmenil z typu „Centrum detí“ na „Domov detí“. Sídlo má v okresnom meste Snina na ul. Švermovej 2693/32.

Starostlivosť v detskom domove je deťom poskytovaná:

  • v profesionálnych rodinách,
  • v samostatných skupinách umiestnených v rodinných domoch v Snine a Stakčíne,
  • v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s duševnými poruchami,
  • v samostatnej skupine pre mladých dospelých.

Centrum pre deti a rodiny Snina">Aktuality

Žiadne aktuality

Centrum pre deti a rodiny SninaRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec